CUKRÁREŇ Hotel Detva
Hotel Detva disponuje aj vlastnou cukrárskou výrobou, ktorá dodáva zákusky, torty a zmrzlinu pre všetky strediská Hotela Detva. Nie náhodou
je to najsladšie miesto hotela. Najsladšie pokušenia pripravuje náš skúsený personál. V ponuke je okolo 90 druhov čokoládových, snehových,
medových a orechových zákuskov a tôrt.
Využite možnost výroby zákuskov a tôrt na objednávku na všetky príležitosti. Robíme to s láskou, robíme to pre vás za prijatelné ceny.

©DISY 2013                                                                                                                  tel. kontakt: +421 915 755 455, +421 45/5456 480